nieuwbouw tijdelijke rechtbank amsterdam

circulair gebouw

gebouw als een product met hoge intrinsieke waarde

tijdelijke rechtbank / project

projectinformatie
Het consortium dpcp onder leiding van du Prie bouw & ontwikkeling uit Leiden en projectontwikkelaar cepezedprojects uit Delft heeft de Design, Build, Maintain & Remove (DBMR)-opdracht voor de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam gewonnen. cepezed en cepezedinterieur zijn als architect en interieurarchitect betrokken. Aannemer du Prie zal de bouw voor zijn rekening nemen en cepezedprojects bewaakt de integrale projectbenadering en de ontwikkeling van het gebouw als product.

parnascomplex
De tijdelijke nieuwbouw van circa 5.400 m² op het terrein van het bestaande Parnascomplex aan de Parnassusweg is een voorziening waarin een groot deel van de rechtspraak doorgang vindt tijdens de vijf jaar dat op hetzelfde perceel een nieuwe permanente herhuisvesting wordt ontwikkeld. Voor zowel de tijdelijke als permanente nieuwbouw vindt gedeeltelijke sloop van het bestaande complex plaats.

hoge eisen
In het gebouw vinden tijdens de gebruiksperiode essentiële processen van de Rechtbank plaats. De eisen aan het tijdelijke pand zijn dan ook hoog. Zo mag het interim-karakter van het gebouw geenszins afbreuk doen aan de representativiteit en gelden onverkorte condities betreffende zaken als outillage, complexe logistiek, akoestiek, comfort en veiligheid.

intrinsieke circulariteit
Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zet opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) daarnaast hoog in op het voorkomen van verspilling. Als belangrijk selectiecriterium gold daarom ook het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw. De intrinsieke circulariteit van het dpcp-voorstel heeft veel waardering geoogst. Niet alleen is op iedere schaal tot aan het volledige gebouw toe consequent gezocht naar mogelijkheden tot reductie, hergebruik en recycling van materialen, ook staat het consortium zoveel mogelijk gebruik van donormaterialen voor, wat verspilling ‘aan de voorkant’ minimaliseert. Zo onderzocht dpcp onder meer het hergebruik van kanaalplaten uit sloopgebouwen voor realisatie van het vloersysteem. Na afloop van de gebruiksperiode is het gebouw in zijn geheel herbruikbaar op een andere locatie.

gebouw als product
cepezedprojects bouwt met de tijdelijke rechtbank voort op eerdere conceptontwikkeling van tijdelijke gebouwen. Zo ontvouwde de ontwikkelaar eerder al het multifunctionele CENTRA.AL-concept gestoeld op de fysieke loskoppeling van grond en gebouw. Het gebouw wordt hierdoor een product, is gemakkelijk op verschillende (tijdelijke) locaties inzetbaar voor uiteenlopende functies en leent zich daarbij goed voor alternatieve financieringsvormen. Samen met dpcp-partner du Prie richt cepezedprojects inmiddels ook de stichting 'Gebouw als Product' op. Deze heeft als doel de flexibiliteit van de gebouwde omgeving op het niveau van het hele gebouw te onderzoeken en stimuleren. Om dit doel te bereiken gaat de stichting o.a. samenwerken met het RVB en de TU Delft. Elco Brinkman treedt op als ambassadeur van de stichting.

overige partijen
Andere betrokken partijen in het consortium zijn ingenieursbureau Linssen als installatieadviseur, IMd Raadgevende Ingenieurs als constructieadviseur en LBP|SIGHT voor advies op het gebied van akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Schoonderbeek installatietechniek en Putman installaties zijn daarnaast betrokken als partijen voor de uitvoering en het onderhoud van de installaties. De achterwanden in de zittingzalen zijn gedecoreerd met fotokunstwerken van Marjan Teeuwen.

tijdelijke rechtbank / persberichten

dpcp realiseert tijdelijke rechtbank amsterdam (pdf)

tijdelijke rechtbank / circulair

permanente tijdelijkheid
Gebouwen zijn traditioneel gebonden aan één locatie, waar ze normaliter hun hele levensduur in gebruik zijn voor één vaststaande functie. Op veranderend gebruik zijn de meeste gebouwen niet goed voorbereid. Dit terwijl wensen, processen, kansen en omstandigheden door de tijd heen vaak ingrijpend veranderen. Soms vindt daarom sloop plaats terwijl gebouwen technisch en esthetisch nog best meekunnen. Dat is zonde, vanuit economisch zowel als ecologisch perspectief. Het gebouw voor de tijdelijke rechtbank Amsterdam is daarentegen goed aanpasbaar en laat ruime mogelijkheden tot steeds ander gebruik door steeds andere gebruikers. De aanpasbaarheid is tot het uiterste doorgevoerd: het gebouw is zelfs niet meer aan één plek gebonden. Na tijdelijk gebruik op de huidige locatie is het elders herhaaldelijk voor eenzelfde of andere functie in te zetten. Het vertegenwoordigt zo als het ware een permanente tijdelijkheid, waarin het gebouw en zijn waarde blijvend zijn en de plaats en het gebruik temporair.

hoogwaardig gebouwproduct
Een gebouw dat zo aanpasbaar en circulair is dat het zelfs van locatie kan veranderen, vergt een andere methodiek van ontwikkelen, ontwerpen en realiseren. Gebouwen komen hierbinnen tot stand middels de systematische samenstelling van modulaire, geprefabriceerde standaardelementen; als ware zij hoogwaardige industriële producten. De verschillende onderdelen binnen de 'kit of parts' zijn naadloos op elkaar afgestemd en even makkelijk te monteren als demonteren en remonteren. Dit garandeert een blijvende esthetiek en kwaliteit. Om de kennisontwikkeling op het gebied van circulaire en herbruikbare gebouwen te helpen stimuleren en structureren, hebben de ontwikkelende partners van de tijdelijke rechtbank Amsterdam, du Prie en cepezedprojects, de Stichting 'Gebouw Als Product' opgericht. De TU Delft heeft zich aan dit initiatief verbonden en Elco Brinkman treedt op als één van haar ambassadeurs.

tijdelijke rechtbank amsterdam is een project van dpcp b.v.,
een projectcombinatie van
du prie bouw & ontwikkeling
en
cepezedprojects develop/design/build

015-2150999 | ezelsveldlaan 61 | 2611 rv delft | nl